COIN
Denmark : 200 Kroner Coin Royal Wedding Commemorative (2004) 1oz Silver Proof
shahirasul
1,141
02-January-2017 09:01:11 PM
03-January-2017 04:23:27 AM
GENERAL INFORMATION
Country
Denmark
Denomination
200 Danish Krone
Minted Date/Year
2004 CE
Coin Type
Commemorative Coin
Punch / Orientation
↑↑ Medal
Front Legend
MARGRETHE II ♥ DANMARKS DRONNING
2004
Back Legend
KONPRINS FREDERIK ♥ KRONPRINSESSE MARY
14 MAJ
200 KRONER
Monarch
Queen Margaret II
Mint
Danish Royal Mint, Copenhagen
Quantity
125,000
Composition
.999 Fine Silver
Coin Edge
Plain / Smooth
Coin Shape
Round - Circular
Diameter
38 mm
Weight
31.10 g
Thickness
3 mm
IN COLLECTION CONDITION
Preliminary
Normal
Condition
Proof
CATALOG INFORMATION
KM#895
Standard Catalog of World Coins 2001 - Present
Denmark : 200 Kroner Coin Royal Wedding Commemorative (2004) 1oz Silver Proof
Commemorating the Wedding of Crown Prince Frederik and Miss Mary Donaldson

Date of Issue: 14 May 2004
Reverse Designer: Karin Lorentzen

Obverse Description: Crowned bust right within circle, date below
Reverse Description: Crown Prince Frederik and Crown Princess Mary

2004 Kingdom of Denmark 1oz Silver Proof 200 Kroner coin in excellent Fleur de Coin condition.

Issued to commemorate the Royal Wedding of Crown Prince Frederik and Mary Donaldson on 14 May 2004.  The portrait of Queen Margrethe II appears on the obverse of the coin.  Its reverse designs depicts the Royal couple with its denomination beneath.
 

ASW 1 oz troy
The ASW is the Actual Silver Weight of a coin. The ASW is expressed as a decimal value of one full troy ounce of silver.
 

Den 14. maj 2004 blev Kronprins Frederik viet i Vor Frue Kirke, som er Københavns Domkirke, til Mary Elizabeth Donaldson, derefter Kronprinsesse Mary af Danmark. I en drøm af en brudekjole og med en dronnings værdighed bevægede Mary Donaldson sig ved sin fars side op ad kirkegulvet til den ventende kronprins som med tårer i øjnene modtog sin brud. 

Efter vielsen kørte de nygifte i åben karet til Amalienborg, hvor de lod sig hylde på balkonen. Den store bryllupsfest blev holdt på Fredensborg Slot, i et kæmpestort hvidt telt i haven, hvor middagen blev indtaget. Efterfølgende blev der danset brudevals i kuppelsalen. Forud for brylluppet havde der hele ugen været en række arrangementer. Forsvarets hyldest, Rock'n Royal i Parken, Matchrace, Middag på Christiansborg, Reception på Københavns Rådhus, og Festfore-stilling i Det Kongelige Teater 

Brylluppet fandt sted 7 måneder efter forlovelsen, som blev deklareret den 8. oktober 2003. Parret modtog pressen på Fredensborg Slot, omgivet af regentparret, Marys far John Donaldson og stedmoder Susan Donaldson (tidligere Moody). Mary tog både pressen og hele den danske befolkning med storm, da hun indledte pressemødet med en kort tale på dansk. 

Forsiden
200-kronen i sølv har på forsiden et portræt af Dronning Margrethe. Inden for randen står MARGRETHE ♥ DANMARKS DRONNING. Møntmærket, som er et hjerte, ses øverst på mønten. Nederst ses årstallet 2004. 

Bagsiden
Motivet er et højrevendt dobbeltportræt af Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary. Langs randen står der: KRONPRINS FREDERIK ♥ KRONPRINSESSE MARY 14. MAJ. Forneden står der: 200 KR. 
 

On 14 May 2004, Crown Prince Frederik married in the Church of Our Lady, which is the cathedral of Copenhagen, to Mary Elizabeth Donaldson, then Crown Princess Mary of Denmark. In a dream wedding dress and with a queen dignity moved Mary Donaldson himself at his father's side down the aisle to the waiting crown prince who tearfully received his bride.

After the ceremony drove the newlyweds in an open carriage to Amalienborg Palace, where they let themselves shelf on the balcony. The large wedding party was held at Fredensborg Palace, in a huge white tent in the garden where dinner was consumed. Subsequently, there was dancing wedding waltz in the cupola room. Prior to the wedding had there all week been a number of events. Defence tribute, Rock'n Royal Park, Match Race, Dinner at Christiansborg, Reception at Copenhagen City Hall, and Party Fore-position in the Royal Theatre

The wedding took place seven months after the engagement, which was declared on 8 October 2003. The pair received the press at Fredensborg Palace, surrounded by the royal couple, Mary's father John Donaldson and stepmother Susan Donaldson (formerly Moody). Mary took both the press and the entire Danish population by storm when she opened the press conference with a brief speech in Danish.

Front
200-kroner silver has on the front a portrait of Queen Margrethe. Within the brim facing MARGARET ♥ DENMARK QUEEN. Mintmark, a heart, seen at the top of the coin. At the bottom is the minted year 2004.

Back
The subject is a right-facing double portrait of Crown Prince Frederik and Crown Princess Mary. Edge lettering: CROWN PRINCE ♥ FREDERIK CROWN PRINCESS MARY 14 May. At the bottom it says: 200 KR.

 
COMMENTS
NEW COMMENT
The following text must accompany any text or photo taken from this page and limited use for non-commercial purposes only.
Texts and Images were taken from and courtesy of Exonumi.com
URL: http://www.exonumi.com/publish-CN.1.252
Disclaimer : Exonumi does not responsible to verify the information and therefore has no legal standing. Visitors are encouraged to take precaution and do own's due diligence study before relying on the provided information.